روش تست تشخیص کارکرد عمر لامپ پروژکتور

تمام لامپ های ویدئو پروژکتور دارای یک زمان کارکرد مشخص و معینی هستند که تحت عنوان عمر لامپ از آن نامبرده می شود که توسط کمپانی سازنده بر حسب تعداد ساعت بیان می شود.برای ویدئو پروژکتوری که در شرایط کارکرد عادی استفاده شده است، انتظار می رود که از تمام طول عمر لامپ نامی اش که در دفترچه راهنمای آن توسط سازنده پیش بینی شده است استفاده شود. خوشبختانه ویدئو پروژکتور ها دارای سیستم شمارش کارکرد لامپ می باشند که از طریق منوی دستگاه قابل دستیابی و مشاهده می باشد.

عمر لامپ در حالت اقتصادی

در مشخصات ویدئو پروژکتور دو عدد برای لامپ ویدئو پروژکتورها ذکر شده است که معمولا فروشندگان عمر لامپ بیشتر را جهت تبلیغات به مشتریان اعلام می نمایند. عمر لامپ ویدئو پروژکتور های سال های 2018 به بعد در حدود 6000 ساعت در حالت نرمال می باشد. در حالت مصرف اقتصادی لامپ (که در منو ویدئو پروژکتور و همچنین بدنه ویدئو پروژکتور تعبیع شده است)،  عمر لامپ ویدئو پروژکتور به 10.000 تا 15.000 می رسد ولی نور ویدئو پروژکتور کاهش می یابد. بعنوان مثال، ویدئو پروژکتور اپسون X41 دارای رئشنایی 3600 انسی لومن و عمر لامپ 6.000 ساعت می باشد. در حالت اقتصادی روشنایی دستگاه به 2235 انسی لومن کاهش می بابد و عمر لامپ به 10.000 ساعت افزایش می یابد. فروشندگان معمولا عدد 10.000 ساعت را اعلام می نمایند.

روش تست تشخیص کارکرد عمر لامپ پروژکتور

توصیات جهت عدم بروز مشکلات لامپ پروژکتور

- اجازه ندهید که پروژکتور بیش از حد گرم شود چرا که دلیل اصلی شکستن لامپ، تنش حرارتی بیش از حد است ( اصولا ویدئو پروژکتور ها از لحاظ مدت زمان کارکرد روزانه، هیچ گاه جایگزین کاملی برای تلویزیون خانگی نخواهند بود)

- اجازه دهید لامپ پروجکشن برای حداقل ده دقیقه پس از خاموش شدن خنک شود و در این دوره حتی الامکان پروژکتور را حرکت ندهید. در مورد پروژکتورهایی با لامپ گرم دستگاه ویدئو پروژکتور پس از خاموش شدن لامپ، به طور کامل خاموش نمی شوند و کارکرد فن فرایند خنک سازی لامپ را تسریع می کند. در مورد ویدئو پروژکتورهایی با لامپ سرد توصیه می شود بین خاموش کردن و راه اندازی مجدد حداقل 15 دقیقه فاصله زمانی باشد.

- ویدئو پروژکتور خود را در محیط هایی که امکان نفوذ گرد و غبار وجود دارد نظیر زیر زمین، انبار، کارگاه های نجاری و ساختمانی، ساختمان های نیمه تمام و یا در حال تعمیر و غیره رها نسازید و به منظور جلوگیری از اشباع فیلترهای هوا توصیه می شودکه مرتب تمیز شوند.

- هرگز پروژکتور را در محیط های بسیار سرد یا گرم نگذارید. به عنوان مثال داخل ماشین در زمستان یا روز های تابستانی.