پورت شبکه

فنآوری های انتقال تصویر در ویدئو پروژکتور ها روز به روز هوشمند تر، دقیق تر و بیشتر به هم متصل می شوند. علاوه بر MHL، پروژکتور ها می توانند به صورت شبکه ای یا به روش های دیگری به کامپیوتر متصل شوند. مکانیسم RS-232 یک استاندارد سری قدیمی است که اغلب با استفاده از یک سیستم مانند Crestron کنترل از طریق اتاق فرمان را فراهم می ساخت. اخیرا مکانیسم اترنت به طور عمده برای فرمان پذیری عملیات از راه دور، اما با استفاده از یک شبکه محلی (LAN) به جای اختصاص سیم کشی RS-232 اضافه شده است.

این روزها، پروژکتورها از USB، Wi-Fi، پخش کننده های یکپارچه رسانه ها و تکنولوژی های دیگر استفاده می کنند. این بدان معنی است که آنها نه تنها می توانند از راه دور کنترل شوند، بلکه می توانند به طور مستقیم از دیگر رایانه ها یا دستگاه های موجود در شبکه یا در محدوده خودشان پشتیبانی کنند. به عنوان مثال برای اتاق جلسات کوچک، حتی ممکن است بتوانید یک کامپیوتر یا دستگاه تلفن همراه را به طور مستقیم به پروژکتور بدون ایجاد یک شبکه داخلی، به طور خاص پیوند دهید.

network-cable-cat6-snagless-shielded-stp-ethernet-cable